QQ:

点击这里给我发消息

公告

* 来源 : 咸阳好前程人力资源有限公司 * 作者 : admin * 发表时间 : 2016-06-01 * 浏览 : 110

公告

    原我公司劳务派遣部员工杜梅梅于2016年5月28日因个人原因已从本公司自离,感谢她一直以来对我公司的付出与努力;同时,我公司郑重声明,其因自离时未上交工作证,自自离之日起,杜梅梅对外进行的任何业务或其他活动均属个人行为,不代表我公司,本公司不承担任何责任,另如有做侵害公司权益的事,公司将追究其法律责任。

特此公告

                                                               咸阳好前程人力资源有限公司

                                                                                2016.06.01